Privātuma politika

Kas mēs esam

SIA ASEIM ir internetveikala www.apavi40plus.lv īpašniece. Sabiedrības vienotais reģistrācijas Nr. 40103279219, reģistrēta 2010. gada 10. martā, juridiskā adrese Kr. Valdemāra 38, Rīga, LV-1010, Latvija. SIA ASEIM ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt Jūsu personas datus.

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas vākšanas un izplatīšanas prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.apavi40plus.lv un citiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā kopā saukti “Pakalpojumi”). Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Izmantojot pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet pakalpojumus.

Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā. SIA ASEIM ir reģistrēta Latvijas komercreģistrā (reģ. Nr. 40103279219). Pakalpojumus sniedz SIA ASEIM, kas vienpersoniski atbild par jūsu datu aizsardzību saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ja jums ir jautājumi par to, kā mēs vācam, glabājam un izmantojam Jūsu personas informāciju un datus, lūdzu, sazinieties ar mums kādā no zemāk norādītajiem veidiem, lai piekļūtu Jūsu personas datiem vai tos labotu:

 • zvaniet mums Latvijā uz telefona numuru +371 67276876
 • rakstiet mums uz e-pasta adresi info@apavi40plus.lv
 • rakstiet mums uz šādu pasta adresi (ar norādi “Par privātumu tiešsaistē”): 
  SIA ASEIM, Kr. valdemāra 38, Rīga, Latvija, LV-1010

Pakalpojumu izmantošana

Jūs varat izmantot Pakalpojumus, nesniedzot personas datus vai individuāli identificējamu informāciju. Jūs varat arī iestatīt savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus tā, lai nepieļautu noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus. Ja tā darāt, pakalpojumi jums var būt mazāk funkcionāli.

Reizēm jūs varat izvēlēties mums sniegt personīgi identificējamu informāciju. Piemēram, Jums var būt vēlēšanās reģistrēties, izdarīt pirkumus, lasīt rakstus un aplūkot informāciju, saņemt e-pasta vēstules no mums, saņemt ielūgumus uz pasākumiem, priekšskatīt jaunus pakalpojumus vai piedalīties īpašās akcijās. Ja jūs reģistrējaties pakalpojumu izmantošanai vai veicat darījumus ar tīmekļa vietnes www.apavi40plus.lv , mēs vāksim informāciju par jūsu darījumiem un citām darbībām. Mums ir nepieciešama noteikta informācija no jums, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu jūs, apstrādātu jūsu ierakstus un maksājumus, kā arī nosūtītu jums preces.

Mūsu ievācamās informācijas veidi

Mēs varam vākt informāciju, ko jūs brīvprātīgi sniedzat mums, kā arī ziņas par atrašanās vietu un vietnes apmeklējumu datus, kā aprakstīts turpmāk.

Personīgi identificējama informācija

Lai varētu izmantot noteiktus līdzekļus, jūs var lūgt, lai sniedzat par sevi personīgi identificējamu informāciju, kas ļautu kādam tieši sazināties ar jums. Personīgi identificējama informācija ietver jūsu e-pasta adresi, vārdu, pasta adresi, telefonu numurus, personas kodu, kredītkaršu datus, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, kā arī pastāvīgu identifikatoru (piemēram, sīkfailā ietvertu klienta numuru), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī citām ziņām, ko jūs varat sniegt brīvprātīgi. Šādu jūsu sniegtu personīgi identificējamu informāciju mēs vācam, lai varētu:

 • jūs informēt par pakalpojumiem;
 • paziņot jums par precēm un pakalpojumiem;
 • atbildēt uz jūsu informācijas pieprasījumiem;
 • apstrādāt aptauju datus un citus jūsu sniegtos datus;
 • apstrādāt tiešsaistes pirkumus un maksājumus;
 • nosūtīt jums pasūtītās preces un paraugus;
 • filtrēt mūsu piedāvātās preces un informāciju;
 • atvērt, uzturēt un administrēt lietotāju kontus.  

Mēs izmantosim mūsu savākto personīgi identificējamo informāciju, lai sniegtu jums konkrētu informāciju un pakalpojumus, ko jūs pieprasāt, kā arī papildu informāciju un pakalpojumus, kas varētu jūs interesēt. Sniedzot savu personīgi identificējamo informāciju, jūs apliecināt, ka pilnībā saprotat šādas informācijas vākšanu un apstrādi un piekrītat tam. Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, mēs īstenosim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemēram, pieprasīsim paroli un lietotāja ID, pirms dosim piekļuvi jūsu datiem. Mēs cenšamies aizsargāt lietotāju personīgo informāciju un privātumu, tomēr nevaram garantēt nevienas jūsu tiešsaistē izpaustās informācijas drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

Mēs varam arī vākt informāciju, kas nav personiska, piemēram, jūsu IP adresi, un tīmekļa vietnē izmantot sīkdatnes. Informācija, kas tiek iegūta, vācot IP adreses un izmantojot sīkdatnes, nav personīga informācija par jums. Lai iegūtu papildu informāciju par šo tēmu, lūdzu, izlasiet turpmākās nodaļas par IP adresēm un sīkfailiem.

Informācija par atrašanās vietu

Mēs varam vākt ziņas par jūsu vispārīgo atrašanās vietu, pamatojoties uz 1) informāciju, ko jūs sniedzat pašrocīgi, 2) jūsu datora IP adresi, SIA ASEIM var vākt datus, lai pārbaudītu jūsu pašrocīgi sniegto informāciju un lai piedāvātu saturu atkarībā no jūsu atrašanās vietas. Gan tikai mūsu iekšējai lietošanai, gan tāpēc, lai jums pakalpojumi būtu ērtāk izmantojami, mēs varam saistīt personīgi identificējamu informāciju ar atrašanās vietas datiem, ko sniedzat jūs vai jūsu personālā sakaru ierīce.

Vietnes apmeklējumu dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Mēs izmantojam anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus. Šajā nolūkā mēs varam izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. Mēs varam arī izmantot šo apkopoto anonīmo informāciju, lai sagatavotu pārskatus, ar kuriem mēs varam dalīties ar trešo personu mārketinga partneriem un saistītām sabiedrībām. Mēs varam vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat pakalpojumiem;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;
 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;
 • jūsu skatītajām lapām;
 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;
 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;
 • to, kad un kā jūs saistāties ar pakalpojumiem;
 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;
 • to, kā jūs nokļuvāt pie pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

Lielākā daļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, tīmekļa bāksignālus, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru (turpmāk tekstā kopā saukti “Datu vākšanas rīki”). Datu vākšanas rīki parasti ir sīki datu faili vai programmatūra, kas tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu un glabājas jūsu datora vai mobilās ierīces cietajā diskā. Lielāko daļu pārlūkprogrammu un attēlošanas programmu var iestatīt tā, lai tās informētu jūs, kad tiek izmantoti datu vākšanas rīki vai kad uz jūsu datoru vai personālo sakaru ierīci tiek nosūtīta cita izsekošanas programmatūra. Tās arī piedāvā jums opciju, kas ļauj atteikties no šādiem datu vākšanas rīkiem. Tomēr atteikums atļaut datu vākšanas rīku izmantošanu dažkārt var liegt jums iespēju piekļūt noteiktiem pakalpojumu apgabaliem vai līdzekļiem vai negatīvi ietekmēt to attēlošanu vai funkcionēšanu.

Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju jūsu iepirkumu grozā un atļaut mums sasaistīt jūsu pakalpojumu izmantošanu ar citu informāciju par jums, tostarp jūsu personas datiem. Mēs to varam darīt, lai uzlabotu un individualizētu jūsu ērtības, izmantojot pakalpojumus, un lai palīdzētu atrisināt problēmas, ar kurām jūs varat saskarties, izmantojot pakalpojumus.

Informācijas publiskošana

SIA ASEIM  bez jūsu piekrišanas neizpaudīs nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām. Izņēmums ir šādi gadījumi.

 • Jebkura persona, kas mums sniedz personīgi identificējamu informāciju, piešķir tiesības mums neierobežoti izmantot šo informāciju, gan lai sniegtu jums pakalpojumus, gan SIA ASEIM labā, tostarp, bet ne tikai tādiem mērķiem kā pētniecība, mārketings, satura izstrāde un potenciālo klientu piesaiste.
 • Mēs savākto informāciju, arī personīgi identificējamu informāciju, varam izpaust trešajām personām likumā noteiktajos gadījumos. Piemēram, mēs varam izpaust informāciju:
  • uzraudzības iestādēm;
  • tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma;
  • komersantiem, kas sniedz mums pakalpojumus;
  • sabiedrībām, kas var daļēji vai pilnībā iegūt savā īpašumā SIA ASEIM vai kādu saistīto sabiedrību.

SIA ASEIM neatbild par tās informācijas aizsardzību, ko jūs sniedzat citās tīmekļa vietnēs. Jums ir jāapzinās, ka tad, ja jūs brīvprātīgi izpaužat personīgi identificējamu informāciju citās lietojumprogrammās un tīmekļa vietnēs, to var savākt un izmantot citas personas.

Reklāma

Mēs varam izmantot trešo personu sabiedrības, lai ar pakalpojumu starpniecību piedāvātu reklāmas un saturu. Šīs sabiedrības var izmantot mūsu nesūtītas sīkdatnes un citus datu vākšanas rīkus, lai iegūtu informāciju par to, kā jūs izmantojat pakalpojumus un citas tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, lai piedāvātu individualizētas reklāmas un citus ziņojumus, kas jūs varētu interesēt. SIA ASEIM neatbild par šādām sīkdatnēm un izsekošanas programmatūru.

Informācijas drošība

Ikreiz, kad jūs ieejat vietnes apgabalā, kur atrodas sensitīva informācija, piemēram, Jūsu kredītkartes dati, vai kur jāievada šāda informācija, jūsu pārlūkprogrammas adrešu joslā parādīsies slēdzenes ikona, norādot, ka lapa ir droša. SIA ASEIM izmanto PaySera maksājumu platformu. SSL kodē jūsu personas informāciju, šifrējot kredītkartes numuru, vārdu, adresi, telefona numuru, personas kodu un jūsu paroli, lai tos nevarētu nolasīt nepilnvarotas personas.

Mēs esam izveidojuši noteiktas fiziskas, tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu mūsu vākto personīgi identificējamo informāciju. Tomēr šīs procedūras negarantē to, ka informācija būs droša pret zādzībām vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Ziņojumi

SIA ASEIM un tās saistītās sabiedrības laiku pa laikam var sazināties ar jums par tādām tēmām kā jūsu darījumi un jūsu konta administrēšana, aktuālie projekti, īpašie piedāvājumi, ielūgumi uz pasākumiem, pakalpojumu piedāvājumi, preču testēšanas iespējas un pakalpojumu atjauninājumi, paziņojumi presei, paziņojumi par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, konkursi un totalizatori, kā arī būtiski grozījumi mūsu Noteikumos un šajā Privātuma politikā. Sniedzot mums savu e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru, jūs piekrītat saņemt šādus ziņojumus. Ja kādā brīdī izlemjat, ka vairs nevēlaties saņemt šādus ziņojumus, jūs varat atteikties no to saņemšanas vienā :

 • rakstiet mums uz e-pasta adresi info@apavi40plus.lv. Norādiet savu vārdu, e-pasta adresi un pasta adresi, kā arī specifisku būtisku informāciju par konkrēto pakalpojumu, ko vairs nevēlaties saņemt.

Lūdzu, ievērojiet: ja atsakāties no ziņojumu saņemšanas, tas var ietekmēt pakalpojumus, ko esat izvēlējies saņemt no mums, ja šo pakalpojumu saņemšanas priekšnoteikums ir šādu paziņojumu akceptēšana. Reģistrējoties kā lietotājs vai iegādājoties preces, jūs piekrītat saņemt ar administrēšanu un darījumiem saistītus ziņojumus.

Spēkā stāšanās datums

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2017. gada oktobra. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Privātuma politiku. Ja to darīsim, mēs publicēsim aktuālo Privātuma politiku šajā lapā. Jebkuri grozījumi šajā Privātuma politikā stāsies spēkā to publicēšanas dienā.

Sazināšanās ar mums

Mums ir svarīgi zināt apmeklētāju viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem. Lai nosūtītu mums jautājumus vai komentārus, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi info@apavi40plus.lv.